+48 25 752 22 14

 

Projekty Unijne

 

 

Projekt: „Stworzenie laboratorium badawczego Luba Sp. z o.o.”  współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej I „Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce”. Działanie 1.2 „Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014- 2020.

 

Celem projektu jest stworzenie w firmie Luba Sp. z o.o. laboratorium badawczego w obszarze produktów kosmetycznych. W ramach projektu przewidziano wykonanie prac budowlanych w zakresie zagospodarowania powierzchni oraz zakup aparatury badawczej i urządzeń laboratoryjnych niezbędnych do prowadzenia planowanych badań w zakresie rozwoju produktów kosmetycznych przedsiębiorstwa.

W wyniku realizacji projektu firma Luba uzyska możliwość efektywnego prowadzenia prac badawczych i opracowywania nowych innowacyjnych produktów, co umożliwi poprawę pozycji rynkowej i zwiększenie konkurencyjności w skali regionu i kraju.

 

Numer projektu PRMA.01.02.00-14-7569/17-00

Wartość projektu: 257 837,52 PLN

Kwota dofinansowania: 94 330,80 PLN   


 

Nasza lokalizacja

luba @ Facebook