Projekty UE
projekty UE
projekty UE
projekty UE
projekty UE

Projekt: "Stworzenie laboratorium badawczego Luba Sp. z o.o." współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej I "Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce". Działanie 1.2 "Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014- 2020.

Celem projektu jest stworzenie w firmie Luba Sp. z o.o. laboratorium badawczego w obszarze produktów kosmetycznych. W ramach projektu przewidziano wykonanie prac budowlanych w zakresie zagospodarowania powierzchni oraz zakup aparatury badawczej i urządzeń laboratoryjnych niezbędnych do prowadzenia planowanych badań w zakresie rozwoju produktów kosmetycznych przedsiębiorstwa.

W wyniku realizacji projektu firma Luba uzyska możliwość efektywnego prowadzenia prac badawczych i opracowywania nowych innowacyjnych produktów, co umożliwi poprawę pozycji rynkowej i zwiększenie konkurencyjności w skali regionu i kraju.

Numer projektu PRMA.01.02.00-14-7569/17-00
Wartość projektu: 257 837,52 PLN
Kwota dofinansowania: 94 330,80 PLN

DOŁĄCZ DO NAS NA FACEBOOKU
DOŁĄCZ DO NAS NA INSTAGRAM